Jdi na obsah Jdi na menu
 


55 Černé a Čertovo jezero

Národní přírodní památka Černé a Čertovo jezero (174,9ha).

Lokalita kolem dvou ledovcových jezer.

 ČERTOVO JEZERO:

Rozloha: 10,33 ha Nadmořská výška: 1028m/m

Hloubka: 37m Jezerní hora: 1343m/m

Čertovo jezero, stejně tak jako ostatní šumavská ledovcová jezera, vzniklo asi před 10 000 lety za doby ledové sestupováním ledovce, v tomto případě z Jezerní hory. Ledovec před sebou hrnul kamení, které vytvořilo hráz (moréna). Na dně jezer leží asi devítimetrová vrstva kalu, tvořená listím a pylem stromů, který se tam po tisíciletí ukládal. Po horském hřebeni mezi Černým a Čertovo jezerem vede evropské rozvodí. Voda z Černého jezera teče do Úhlavy a pak do Severního moře, voda z Čertova jezera odtéká Jezerním potokem do Dunaje a Černého moře. Jezero je napájeno dvěma potůčky pramenícími na Jezerní hoře.

 

V roce 1964 potápěči na dně objevili dvě bedny s výbušninami – pozůstatek po vojácích z 2. sv. války. Byly na břehu zneškodněny a prý udělaly kráter 5. hluboký.

zf.jpg

                                 Stará pohlednice www.profil.cz

Pověst o čertovi a napraveném tulákovi.

Kdysi dávno žil na Šumavě tulák, který chodil po chalupách a nechával se najmout na práci za nocleh a kousek chleba k snědku. Někde nasekal dříví, jinde vyčistil stáj krávě, kterou na jaře odvedli pást se pod les na louku plnou bzučících včel. Tulák se ale chudým lidem neodvděčil dobrým, a při odchodu jim většinou ukradl vše, co mu přišlo pod ruku. Vejce, slepici nebo pár posledních penízků, které domácí měli schované na horší časy. Co neukradl, to rozbil a ještě se tomu smál.

Jednou míra jeho hříchů přerostla pekelnou mez a kdesi u Srní se objevil čert a tuláka chytil. Vznesl se s ním do výšky a přes šumavské hvozdy ho nesl do pekla. Tulák křičel hrůzou, škubal se a bědoval. Pod sebou uviděl věže železnorudského kostelíka a uvědomil si, že kdyby byl žil spořádaně a chodil do kostela, jistě by ho dnes čert nedržel.

Když tulák pod sebou spatřil hladinu horského jezera, vycítil svoji poslední šanci, čertovi se vyškubl a spadl do jezera. Prosil Boha a anděly, aby ho zachránili, že se polepší. Čert jako kormorán po hlavě slétl do jezera a snažil se tuláka znovu chytit. Voda jezera, na které se dosud jako zlaté lupínky odrážely paprsky slunce, se začala vířit a divoké vlny dusily nebohého tuláka, který se snažil doplavat ke břehu.

Andělé se nad tulákem slitovali a nad krajem se z ničeho nic stáhly mraky a silná bouře s krupobitím strhla svah Jezerní hory. Kamení a popadané stromy se s hlomozem zřítily do jezera a uvěznili čerta na dně. Hříšník, živý a zdravý, doplaval ke břehu.

Tulák se opravdu polepšil tak, jak slíbil. Už nekradl a nikomu neškodil. Stal se zednickým pomocníkem a opravoval kostelíky, kapličky a boží muka na české i bavorské straně Šumavy.

 

Čert zůstal uvězněný v jezeře. Číhá na odvážlivce, kteří se pokoušejí přeplavat jezero a stahuje je do hlubin. Jejich utonulá těla se podle pověsti už nikdy nenajdou.

ČERNÉ JEZERO:

Rozloha: 18,93 ha Nadmořská výška:1010m/m

Hloubka: 40,6m

ze.jpg

Největší ledovcové jezero na Šumavě nemá žádný přítok, jen prameny u paty Jezerní hory. Přilehlý svah Jezerní hory je jediným místem na Šumavě, kde pravidelně vznikají laviny.

Z jezera vytéká Černý potok. Pod jezerem je vodní elektrárna, unikátní technická památka. Hladina jezera kolísá pravidelně o několik centimetrů podle potřeby této přečerpávací elektrárny. Tento pohyb umožňuje uměle vybudovaná čelní hráz. Dokud tam nebyla, mělo jezero hladinu níže a odlišný tvar.

zc.jpg

V roce 1969 měly být v jezeře objeveny bedny s kompromitujícími materiály, které zde zanechala ustupující německá armáda. Jednalo se ale pouze o fingovanou provokaci STB.

(°°°°°°Příloha č. 50: Poklad na Černém jezeře°°°°°°)

http://www.frischwinkl.estranky.cz/clanky/50-poklad-v-cernem-jezere/

 

V jezeře nežijí žádné ryby, což je důsledek kyselých dešťů z druhé poloviny dvacátého století.

Znečištění přežila na některých místech dna velmi vzácná plavuň – šídlatka jezerní, kvůli které je zde zakázáno koupání a jízda na lodích.

V této lesní lokalitě a lokalitě kolem Svarohu se vyskytuje mnoho unikátních rostlin a živočichů - tetřev hlušec, datlík tříprstý, kos horský, krkavec velký a rys ostrovid. Z rostlin např. hořec šumavský a oměj šalamounek.

zd.jpg 

Někteří lidé věří, že Černé jezero je bezedné. Říká se, že kdo se pokusí změřit jeho hloubku, ten utone. Jednou prý rybáři ulovili na Čertově jezeře velkou rybu. Zápolili s ní tak dlouho, až jim ryba zlomila prut a uplavala. Za pár dní pak rybáři tutéž rybu i se zbytkem vlasce a známého prutu ulovili na Černém jezeře. Usuzuje se z toho, že obě jezera jsou možná spojena podzemní řekou nebo alespoň potoky prosakujícími pod Jezerní horou, protože hladina Čertova jezera leží o osmnáct metrů výše než hladina Černého.