Jdi na obsah Jdi na menu
 


40 Vystěhovalci do Jižní Ameriky

Co vedlo lidi z Eisenstrassu k vystěhovalectví do Jižní Ameriky?

Předpokládám, že ti, co odjeli do Brazíle to měli asi mnohem těžší, než lidé co směřovali do USA.Jednak se tam jezdilo dříve a také Severní Amerika byla přeci jen v té době už relativné zabydlená a prozkoumaná země s příjemným podnebím. V Brazílii na Šumavany čekaly tropy a deštný prales.

Následující informace jsou z knihy „Šumavané v Brazílii“, která je překladem původního vyprávění přistěhovalce z Červeného Dřeva Josefa Zipperera. Ten si zapisoval vzpomínky a později i jeho potomci knihu doplňovali.V Češtině vyšla v roce 2012 za přispění Krajanského muzea vystěhovalectví, paní Mgr. Christy Petráskové, ing. Petra Polakoviče a mnoha dalších.

 

ad.jpg

Spolek vystěhovalců  v Brazílii (ze stránek Sao Beno no Passado - Henrique Luiz Fendrich)

Co to vlastně napadlo ty lidi odjet do Brazílie?

Brazilská princezna Dona Francizca se v r. 1843 provdala do Francie za Prince z Joinville, syna Ludvíka Filipa a jako věno dostala několik tisíc hektarů půdy na jihu Brazílie, ve státě Santa Catarina. Nicméně v revolučním roce 1848 museli emigrovat a začali spolupracovat s podnikateli v Hamburku s cílem osídlit a hospodářsky využít tuto půdu.

Bylo tedy nejdříve k dispozici něco přes 14000 hektarů lesa, kde měla vzniknout nová Kolonie.

Kolonie byla nazvána po Princezně (Dona Francizca) a městečko po Princi (Joinville) Hamburská společnost pomocí najatých lidí verbovala převážně v německy mluvících zemích chudé lidi (zemědělce a dělníky), k osídlení Kolonie. Odjíždělo tam rovněž množství lidí (Čechů i Němců) z Čech. Po roce 1873 měla Kolonie již tolik lidí, že byla založena dceřiná kolonie Sao Bento. Obě části v té době měly asi 40 000ha. Dnes v Sao Bentu žije asi 100 000 obyvatel nesoucích příjmení potomků původních Evropských osadníků.

 aa.jpg

(ze stránek Sao Beno no Passado - Henrique Luiz Fendrich)

 

  Z vyprávění Josefa Ziperera:

 

   Jeho rodiče, tak jako mnoho podobných chudých rodin žili na jednoletou smlouvu u sedláka, kde museli tvrdě pracovat a být trvale k dispozici za pár krejcarů, za bydlení, kousek půdy, pár slepic a nějaké naturálie jako bylo zelí a len. Velká část těchto lidí byla negramotná, neměli šanci si nikdy naspořit na vlastní malé hospodářství, žádná naděje na zlepšení životních podmínek, nebo lepšího života pro děti. Až se dostaly náhodně do Čech náborové prospekty Hanzovní koloniální společnosti.

A tak oslovili bavorského agenta hanzovní společnosti a několik rodin odjelo v roce 1873 přes Lipsko a Magdeburg do Hamburku, kde se nalodili na plachetnici - dvojstěžník Zanzibar. Měli s sebou peřiny, oblečení a nářadí, jako např. motyky…

Cesta trvala přes 9 týdnů.

Z přístavu dorazili do Jonville, kde muži museli začít pracovat za malou mzdu jako cestáři. Do Sao Benta, kde byly vyměřeny podíly půdy, museli muži pěšky, ženy se zavazadly jely na zapůjčených oslech a mulách, stejně tak, jako děti, které cestovaly na oslech ve velkých koších. Všude byl prales nikde žádné cesty, jen pěšiny pro osly. Němci se snažili zůstat pohromadě, lidé ostatních národností losovali o to, kde budou mít půdu. Museli s nepředstavitelnou námahou vypálit a vymýtit les postavit provizorní cesty a vyčistit půdu, aby bylo možno sít. Sely se fazole, kukuřice a později se přivezlo i žito. Trvalo dva roky, než si udělali první chléb, na který byli z domova zvyklí. Do té doby tam nebyla správná mouka, ani pece.

 

Vzdalovat se daleko od osady někam do pralesa bylo velmi nebezpečné, protože tam nebyly cesty a obrovská všudypřítomná zeleň byla všude stejná. Mnoho lidí zahynulo v pralese, protože nenašli cestu zpět, nebo zemřeli na uštknutí hadů a jedovatého hmyzu. Když osadníci odjížděli z Evropy, věděli, že jsou tu jedovatí hadi, ale mysleli, že budou tak pět metrů velcí, dobře „viditelní“, a vyhnou se jim, či je zneškodní. Ale nakonec nejhorší byly ty sotva metr dlouhé, leckde zalezlé a schované potvory.

 

Takže, když to shrnu, osadníci místo do slibovaného ráje, kde je škola i doktor zadarmo a kde dostanou krásná pole, byli odvezeni do pralesa, kde si museli všechno sami vybudovat. Za doktora a školu se opravdu neplatilo, protože tam nic takového nebylo.

 

„…ženě strom roztříštil kotník. Trpěla hroznými bolestmi a musela být dopravena k lékaři do Joinville. 12 mužů ji neslo ležící na posteli 90 km. Cesta byla těžká, části trasy tvořily povalové cesty, pot se z nás lil v tom hrozném vedru. Střídali jsme se ve třech skupinách po 20 minutách…“

           ab.jpg

Chaloupka jako vystřižená ze staré šumavské fotky - jen ta palma za ní je zvlátní (ze stránek Sao Beno no Passado - Henrique Luiz Fendrich)   

ac.jpg

Pro ilustraci Šumavská chalupa - Gerlova Huť (Cyklistův průvodce po Šumavě)

Přesto tyto lidi, kteří dostali svou životní šanci, neopouštělo nadšení. Brzy byla postavena škola, kostel, hospůdka a vše, co bylo potřeba v každé pořádné vsi. Trvalo dlouho, než lidé ustoupili ze starých šumavských způsobů a začali po novu žít. Např. dlouho se stavěly dřevěné domy obložené šindelem, kdyby za nimi nerostla palma, nikdo by nepoznal že stojí v Brazílii a ne třeba někde v Gerlově huti na Šumavě. Zrovna tak se museli naučit pěstovat nové plodiny a zacházet s půdou. V Evropě, kde se střídala čtyři roční období, se muselo dělat seno, a několik měsíců držet krávy ve stáji. Plodiny doma rostly půl roku. Tady, kde za čtyřicet let jen dvakrát poletoval v zimě sníh, pole plodila celý rok a dobytek mohl být na pastvě stále. Začal být problém, kde vzít hnůj na zušlechtění polí. Pole se vyčerpala a musel se kácet nový les a dělat pole nová, případně nechávat část polí zarůst a odpočinout. To je mimochodem problém dodnes. Jo, ono se řekne: „ je tam teplo, tam to všechno poroste…“

Zpočátku byl také problém se domluvit, protože lidé nerozuměli úřednímu jazyku, ani směsici jazyků přistěhovalců mnohých národností, nehledě na fakt, že mnozí neuměli ani číst a psát.

Lidé farmařili, stavěli si domy, chodili do kostela, pořádali slavnosti, svatby i pohřby.

Prostě nová osada začala po pár letech žít normálním spokojeným životem.

 

humboldt-www.wrecksite.eu.jpeg

Plachetnice Humboldt www.wrecksite.eu

Předci pana Sandra původem z Hamrů a okolí:

Wenzel Pscheidt, narozený kolem 1817 v Hamrech, byl nejprve oddaný s Annou Marií Aschenbrenner, pak, když zemřela vzal si Magdalenou Zipperer. Wenzel připlul do Brazílie na plachetnici Humboldt, která odplula z Hamburku v roce 1876. Zemřel brzy po příjezdu. Wenzel měl s Annou Marií syny Wenzla a Johanna Aschenbrenner. Johan měl syna Carlos Pscheidt (narodil v roce 1919).

  Carlos se oženil s Hildou Denk a měli syny Renildo, Rogério, Ivo, Waldemiro, Balduino, Alvelino (naroz. 1944), Aldo, a dcery Cacilda, Cecilia a Olivia.

 

ae.jpg

 Pan Sandro P. je syn pana Alvelino P. , narozený v roce 1970 a má v současnosti v Brazílii řtyřčata -  syny Pedro, Andre, Joao a Guilherme narozené 28. ledna 2011 nesoucí příjmení starého hamerského rodu Pscheidt 

 

Pro zajímavost uvádím seznamy cestujících na několika plachetnicích - pan Pscheidt mi poslal kompletní seznam lodí a cestujících do Brazílie v 19.stol - několi tisíc stránek (pro informaci: lavrador-zemědělec, operário – dělník) :

 

Navio: SHAKESPEARE

( 786 toneladas inglesas)
Capitão: Jörgensen
Consignatário: C.A. Mathei
Saída de Hamburgo: 20/09/
1874
Chegada na Colônia: 11/11/1874
Destino: Dona Francisca
Passageiros a bordo: 122 L - 125 J
Nascimentos a bordo: - Falecimentos a bordo: -
Observação: Todos os passageiros viajaram na 3ª classe.

 ACHATZ, Aloys: 30 anos, lavrador, Lohberg, Baviera, com mulher Theresia (32), filhos Maria (4), Anna ( ¾ ), sogra Therese Rubin (83), luteranos ( L), católicos (J). (J e L)
BACHEL, Josef: 61 anos, lavrador,
Eisenstrasse, Boêmia, com mulher Margaretha (60), filhos Andreas (28), Joseph (19), luteranos ( L), católicos (J). (J e L)
BAIER, ou BEIRL (J), Baptist: 35 anos, lavrador, Baden, Baviera, com mulher Franzisca (26), filhos Franzisca (5), Theresia (4), Johann (1 ½ ), luteranos ( L), católicos (J). (J e L)
BAYERL ou BEYRL, Georg: 42 anos, comerciante,
Silberberg, Boêmia, com mulher Elisabeth (40), filhos Barbara (16), Anna (13), Carl (6), Franzisca (3), luteranos ( L), católicos (J). (J e L)
BAYERL ou BEYRL, Benedict: 16 anos, lavrador,
Heidl, Boêmia, solteiro, luteranos ( L), católicos (J). (J e L)
BERNER, Wilhelm: 34 anos, comerciante, Uhlbach, Würtenberg, luterano. (J e L)
BÖSCHEL, Franz: 29 anos, lavrador,
Eisenstrasse, Boêmia, com mulher Marie (25), filha Marie (2), luteranos ( L), católicos (J). (J e L)

BRANDL, Josef: 37 anos, lavrador, Eisenstrasse, Boêmia, com mulher Anna (39), filhos Cetha (8), Anna (6), Josef (4), luteranos ( L), católicos (J). (J e L)
CHRISTOPH, Georg: 40 anos, lavrador, Hunterhansa, Boêmia, com mulher Barbara (39), filhos Johann (16), Catharina (9), Theresia (8), Barbara (2), Georg ( ½ ), luteranos ( L), católicos (J). (J e L)
DIMPFEL ou DÜMPFEL, Joseph: 48 anos, lavrador, Lans, Baviera, com mulher Monica (45), filhos Ludwig (12), Franz (9), luteranos ( L), católicos (J). (J e L)
DITRICH ou DIETRICH, Johann: 29 anos, lavrador,
Deschenitz, Boêmia, com mulher Anna (27), filhos Franz (5), Heinrich (3), Otto ( ¾ ), luteranos ( L), católicos (J). (J e L)
EICHINGER, Benedict: 30 anos, lavrador, Schwarzenbach, Baviera, solteiro, luterano ( L), católico (J). (J e L)
EICHINGER, Jacob: 26 anos, lavrador, Schwarzenbach, Baviera, luterano (L), católico (J). (J e L)
GIESE, Gustav Ad.: 22 anos, lavrador, Merluck, Prússia, solteiro, luterano (L), católico (J). (J e L)
GROSEL ou GROSSEL, Johann: 55 anos, lavrador, Hamann, Boêmia, com mulher Theresia (53), filhos Theresia (20), Franz (18), Ignatz (15), Rosalie (12), Johann (9), Carl (8), luterano (L), católicos (J). (J e L)
KORN, Rosalie: 21 anos, criada, Nakel, Posen, solteira, luterano. (J e L)
KOSTICK ou KOUTNICK, Wenzel: 32 anos, lavrador,
Flecken, Boêmia, com mulher Catharina (33), filhos Catharina (5), Josepf ( ¾ ), luteranos (L), católicos (J). (J e L)
KREPPEL ou KRÖPPEL, Johann: 62 anos, lavrador,
Lam, Baviera, com mulher Theresia (56), filhas Anna (17), Theresia (9), luteranos (L), católicos (J). (J e L)
MAIER, Franz: 41 anos, lavrador,
Flecken, Boêmia, com mulher Anna (30), filhos Theresia (9), Franz (6), Clara (5), luteranos (L), católicos (J). (J e L)
MICHEL, Wilhelm: 58 anos, lavrador, ?, Saxônia, com mulher Dorothea (58), filha Marie (24), luteranos. (J)
MÜNCH ou MÜNNCH, Ignatz: 40 anos, comerciante,
St. Catharina, Boêmia, luterano (L), católico (J). (J e L)
MÜNCH ou MÜNNCH, Anton: 42 anos, lavrador,
Flecken, Boêmia, com mulher Barbara (32), filhos Barbara (9), Anna (7), Carl (4), Marie (2), Joseph ( ¼ ), luteranos (L), católicos (J). (J e L)
PISKE, Carl: 25 anos, lavrador, Laebeck, Pomerânia, com mulher Emilie (22), filho Paul ( ¼ ), luteranos. (J e L)
REIKI ou RINKES, Andreas: 39 anos, lavrador, Bernoski, Rússia, solteiro, luterano (L), católico (J). (J e L)
RICHTER, Tecla: 41 anos, Bachlitz, Saxônia, solteira, com filhos Agnes (19), Georg (17), Gustav (13), Rudolph (11), luteranos. (J e L)
ROHRBACHER, Josef: 44 anos, lavrador,
Dorstein, Boêmia, solteiro, luterano (L), católico (J). (J e L)
RUBIN, Therese: 83 anos,
Lohberg, Baviera, solteira, luterano (L), católico (J), sogra de Aloys Achatz. (J e L)
SCHIESSEL, Josef: 33 anos, lavrador, Stachenried, Baviera, com mulher Anna (32), filhos Johann (19), Franzisca (5), Magdalena (4), Josef ( ¾ ), luteranos (L), católicos (J). (J e L)
SCHIESSEL, Josef: 34 anos, lavrador, Schwanzenberg, Baviera, com mulher Magdalena (29), filhos Franz (8), Alois ou Aloys (5), Anna ( ¾ ), luteranos (L), católicos (J). (J e L)

SCHWENDTNER, Georg: 41 anos, lavrador, Flecken, Boêmia, com mulher Franzisca (32), filhos Benedict (9), Georg (5), Josef (4), luteranos (L), católicos (J). (J e L)
SEIDL, Georg: 29 anos, lavrador,
Deschenitz, Boêmia, solteiro, luterano (L), católico (J). (J e L)
SEIDL, Wenzel: 36 anos, lavrador,
Rathenheim, Boêmia, com mulher Anna (30), filhas Amalie (6), Anna ( ¾ ), luteranos (L), católicos (J). (J e L)
STÖBERL ou STÖBEL, Johann: 35 anos, lavrador, Hamann , Boêmia, com mulher Catharina (24), irmão Carl (26), luteranos (L), católicos (J). (J e L)
STÖBERL ou STÖBEL, Franz: 20 anos, lavrador,
Flecken, Boêmia, solteiro, católico. (J e L)
WEISS, Georg: 34 anos, lavrador, Hochberg, Baviera, com mulher Anna (28), filha Barbara ( ¾ ), luteranos (L), católicos (J). (J e L)
ZELLNER, Josef: 35 anos, lavrador, Schwarzenbach, Baviera, com mulher Barbara (35), filhos Sophia (9), Joseph (4), Monika ( ¾ ), luteranos (L), católicos (J). (J e L)

Hamburgo, 19 de abril de 1874.
Ass.: C.A. Mathei.

Visto no Consulado Geral do Brazil, Hamburgo 19 de abril de 1874.
Ass.: Pelo Consul Geral o Chanceller ..... (ilegível).
(Carimbo do consulado).

 

Navio: HUMBOLDT

(barco à vela de 741 tonelada inglesas)
Capitão: H. D. Busch
Consignatário: C. A. Mathei
Saída de Hamburgo: 15/04/
1876
Chegada na Colônia: 11/06/1876
Destino: Dona Francisca
Passageiros a bordo: 349 J e L
Nascimentos a bordo: - Falecimentos a bordo: -


ALBRECHT, H.: 36 anos, operário, Itzehoe, Holstein, solteiro, luterano. (J e L) †
ALTMANN, Ferdinand: 33 anos, operário, Marienberg, Boêmia, com mulher Catharina (27), filhos Franz (9 ½ ), Barbara (5), Ferdinand ( ¾ ), católicos. (J e L)
ARNOLD, Wolfgang: 37 anos, operário, Schwarzenberg, Baviera, com mulher Theresia (34), filhos Theresia (9), Albert (7), Crecencia ( ¾ ), Michael ( ½ ), católicos. (J e L)
ASCHENBRENNER, Karl: 20 anos, solteiro, operário,
Glashütte, Boêmia, católico. (J e L)
AUGUSTIN, Johann: 58 anos, operário,
St. Catharina, Boêmia, com mulher Theresia (56), filhos Joseph (18), Johann (16), católicos. (J e L)
AUGUSTIN, Josef: 55 anos, lavrador,
Hammern, Boêmia, com mulher Anna (45), filhos Franz (17), Anton (15), Carl (10 ¼ ), Anna (5), Rosalie (3), católicos. (J e L)
BAYERL, Jacob: 35 anos, lavrador, Eisenstrasse, Boêmia, com mulher Anna (37), filhos Josefa (9), Anna (7), Maria (4), Jacob (2), Josef (1 mês), católicos. (J e L)
BREISLER, Franz: 24 anos, operário,
Marienberg, Boêmia, solteiro, católico. (J e L)
DROMEL, Jacob: 33 anos, operário,
Flecken, Boêmia, com mulher Maria (30), filhos Josef (5), Barbara (3), Jacob ( ¾ ), católicos. (J e L)
DUFFECK, Johann: 29 anos, lavrador, Rothenhausen, Boêmia, com mulher Franzisca (22), filhos Josef (4), Charlotte (2), católicos. (J e L)
DUMS, Johann: 57 anos, operário,
Hammern, Boêmia, com mulher Barbara (42), filhos Jacob (29), Johann (27), Josef (24), Anna (21), Georg (17), com mulher Anna (21), filha Catharina ( ¾ ) †, católicos. (J e L)
ECKSTEIN, Peter: 46 anos, lavrador,
Glashütte, Boêmia, com mulher Maria (31), filhos Barbara (9), Maria (6), Caroline (3), Anna ( ½ ), católicos. (J e L)
ENDLER, Joseph: 30 anos, operário, Marienberg, Boêmia, com mulher Caroline (26), filhos Joseph (2), católicos. (J e L)
ERLL, Carl: 18 anos, lavrador,
Hammern, Boêmia, solteiro, católico. (J e L)
ERLL, Georg: 64 anos, operário,
Hammern, Boêmia, solteiro, católico. (J e L)
FRISCH, Josef: 26 anos, lavrador, Eisenstrasse, Boêmia, solteiro, católico. (J e L)
FÜRST, Ignatz: 56 anos, lavrador,
Hammern, Boêmia, com mulher Walpurga (40), filhos Ignatz (18), Franzisca (15), Engelberg (11), Maria (8), católicos. (J e L)
GORSSKOPF, Franz: 35 anos, operário,
Glashütte, Boêmia, com mulher Barbara (34), filhos Josef (3), Heinrich (2 meses), católicos. (J e L)
GRASL ou GROSSL, Joseph: 38 anos,
operário, St. Catharina, Boêmia, solteiro, católico. (J e L)
GROPE, Kasper: 55 anos, operário,
Eisenstrasse, Boêmia, com mulher Barbara (48), filhos Catharina (25), Casper (16), Carl (14), Joseph (8), católicos. (J e L)
GROSSL, Laurez: 43 anos, operário,
Eisenstrasse, Boêmia, com mulher Catharina (43), filhos Michael (17), Catharina (11), Theresia (9), Ludwig ( ¾ ), católicos. (J e L)
GROSSL, Georg: 28 anos, lavrador,
Hammern, Boêmia, com mulher Franzisca (30), filha Maria ( ¼ ), irmã Catharina (26), solteira, católicos. (J e L)
GROSSL, Mathias: 34 anos, operário,
Hammern, Boêmia, com irmãos Georg (26), operário, Catharina (23), mãe Margaretha (63), viúva, católicos. (J e L)
GRUBER, Michael: 39 anos, operário,
Kudowa, Boêmia, com mulher Catharina (31), filhos Carl (17), Maria (12), Michael (9 ½ ), Josef (8), Maximilian (5 ½ ), Franzisca (4 ¼ ), Alexander ( ½ ), católicos. (J e L)
HIEBL, Wenzel: 32 anos, operário,
Plass, Boêmia, com mulher Barbara (38), filhos Theodor (7), Josef (5), Catharina (3), Marie (2), Theresia ( ¾ ), católicos. (J e L)
HIEBEL ou HIEBL, Barbara: 24 anos,
Flecken, Boêmia, solteira, católica. (J e L)
HIEBEL, Michael: 34 anos, operário, Kalkenbaum ?, Boêmia, com mulher Margaretha (24), filhos Maria (3), Barbara (12), católicos. (J e L)HIEN, Georg: 38 anos, operário, Flecken, Boêmia, com mulher Erica (39), filhos Barbara (9 ½ ), Theresia (4 ½ ), católicos. (J e L)
HOFFMANN, Franz: 19 anos, solteiro, operário,
St. Catharina, Boêmia, católico. (J e L)
HUBER, Alois: 42 anos, operário, Schwarzenberg, Baviera, com mulher Carolina (30), filhos Crecencia (8), Josef (7), católicos. (J e L)
JUNGBECK, Sebastian: 46 anos, operário,
Hammern, Boêmia, com mulher Theresia (43), filhos Maria (14), Theresia (9), Rosalie (6), Joseph ( ¾ ), católicos. (J e L)
KAHLBECK, Johann: 36 anos, operário,
Flecken, Boêmia, com mulher Barbara (37), filhos Margaretha (9), Franz (7), Johann (4), Joseph ( ¾ ), católicos. (J e L)
KELLNER, Joseph: 43 anos, operário, Schwarzenberg, Baviera, com mulher Barbara (33), filhos Rosa (9 ½ ), Francisca (8), Monika (7), Joseph (6), Franz (4), Christine (2), Barbara ( ¼ ), católicos. (J e L)
KIRSCHBAUER, Wolfgang: 27 anos, operário,
Flecken, Boêmia, com mulher Francisca (30), filha Anna ( ¾ ), católicos. (J e L)
KONRAD, Jacob: 42 anos, lavrador, Eisenstrasse, Boêmia, com mulher Clara (46), filhos Peter (14), Jacob (9 ¾ ), Theresia (8), Alois ( 4 meses), católicos. (J e L)
LIEBL, Karl: 43 anos, operário,
Hammern, Boêmia, com mulher Margaretha (38), filhos Josef (13), Carl (11), Margaretha (8), Georg (7), Alois (2), Engelbert ( ¼ ), católicos. (J e L)
LIEBL. Josef: 62 anos, operário,
Hammern, Boêmia, com mulher Franzisca (57), filhos Franzisca (24), Leopold (20), Martin (18), católicos. (J e L)
LIEBL, Kasper: 49 anos, operário,
Hammern, Boêmia, com mulher Anna (44), filhos Josef (19), Jacob (17), Casper (14), Maria (4), católicos. (J e L)
LINKE, Wilh.: 22 anos, operário,
Röchlitz, Boêmia, católico. (J e L) (Nome escrito na lista L a lápis sobre SCHULZ, Stephan. N.T.)
LINZMEYER, Georg: 56 anos, operário,
Hammern, Boêmia, com mulher Catharina (40), filhos Josef (17), católicos. (J e L)
LINZMEYER, Johann: 48 anos, lavrador, Eisenstrasse, Boêmia, com mulher Anna (48), filhos Josef (23), Carl (21), Johann (17), católicos. (J e L)
LINZMEYER, Wolfgang: 54 anos, operário,
Hammern, Boêmia, com mulher Theresia (47), católicos. (J e L)
LINZMEYER, Georg: 30 anos, operário,
Hammern, Boêmia, com mulher Caroline (23), católicos. (J e L)
LOBEMEYER ou LOBERMEYER, Georg: 44 anos,
St. Catharina, Boêmia, com mulher Barbara (41), filhos Barbara (15), Franzisca (13), Johann (9), Theresia (6), Georg (4), Anna ( ¾ ), católicos. (J e L)
LOHREIER ou SCHREIER, Josef: 18 anos, operário,
Hammern, Boêmia, solteiro, católico. (J e L)
MAUERER ou MAURER, (J), Carl: 38 anos, operário,
St. Catharina, Boêmia, com mulher Anna (43), filhos Franz (15), Barbara (8 ½ ), Michael (7), Carl ( ¾ ), católicos. (J e L)
MAUERER, Eustach: 43 anos, operário,
Eisenstein, Boêmia, com mulher Maria (44), filhos Cäcilie (21), Emilie (13), Georg (9), Marie (7), Anna (5), Alois (2 ½ ), católicos. (J e L)
MUCKENSCHNABEL, Adam: 36 anos, lavrador,
Hammern, Boêmia, com mulher Anna (32), irmão Andreas (15), católicos. (J e L)
MÜHLBAUER, Michael: 46 anos, lavrador,
Flecken, Boêmia, com mulher Maria (46), filhos Johann (22), Carl (21), Martin (17), Maria (14), Michael (12), Franziska (8), Barbara (5), católicos. (J e L)
MÜLLER, Anton: 18 anos, operário,
Marienberg, Boêmia, solteiro, católico. (J e L)
MÜLLER, Joseph: 30 anos, operário, Neubach, Boêmia, solteiro, católico. (J e L)NAGELS, Therese: 56 anos, Schwarzenberg, Baviera, viúva, católico, sogra de Georg Pongratz. (J e L)
NÄPPLE, Georg: 52 anos, operário,
Lohberg, Baviera, com mulher Franzisca (48), filhos Franz (18), Alois (16), Josef (14), Anna (24), Johann (8), católicos. (J e L)
NEUMANN, Franz: 37 anos, operário,
Marienberg, Boêmia, com mulher Theresia (29), filha Maria (6), católicos. (J e L)
NIESTER, Florian: 22 anos, operário,
Marienberg, Boêmia, solteiro, católico. (J e L)
NOVACK, Josef: 33 anos, operário,
Rostock, Boêmia, com mulher Therese (27), filha Pauline ( ½ ), católicos. (J e L)
PERNER, Wilh.: 18 anos, lavrador, Marienberg, Boêmia, solteiro, católico. (J e L)
PILATI, Augustin: 26 anos, operário,
Eisenstein, Boêmia, com mulher Monica (18), católicos. (J e L)
PONGRATZ, Georg: 35 anos, operário, Schwarzenberg, Baviera, com mulher Maria (24), sogra Theresia Nagels (56), viúva, católicos. (J e L)
PRECHTL, Josef: 32 anos, lavrador,
Flecken, Boêmia, com mulher Anna (45), filhos Barbara (19), Josef (9), Franziska (4), católicos. (J e L)
PSCHEID, Wenzel: 59 anos, operário,
Hammern, Boêmia, com mulher Magdalena (44), filhos Carl (27), Peter (25), Maria (22), Georg (15), Benedict (13), Johann (9 ¾ ), Franziska (8), Theresia (5), Madalena ( ¾ ), católicos. (J e L)
PSCHEID, Wenzel: 30 anos, operário,
Hammern, Boêmia, com irmã Barbara (19), solteiros, católicos. (J e L)
PSCHEID, Michael: 32 anos, operário,
Hammern, Boêmia, com mulher Catharina (28), filho Georg ( ¾ ), católicos. (J e L)
SCHREIER, Josef: ver LOHREIER, Josef.
RINGMUTH, Antonie: 17 anos,
Marienberg, Boêmia, com irmã Albertine (12), enteadas de Anton Schier, católicas. (J e L)
ROHRBACHER, Karl: 29 anos, operário,
Hammern, Boêmia, com mulher Catharina (25), católicos. (J e L)
ROHRBACHER, Peter: 34 anos, operário,
Hammern, Boêmia, com mulher Anna (30), filhos Anna (6), Georg (4), Peter (2), Catharina ( ¼ ), católicos. (J e L)
ROHRBACHER, Joseph: 54 anos, operário,
Hammern, Boêmia, viúvo, com filha Catharina (26), solteira, católicos. (J e L)
ROHRBACHER, Franz: 39 anos, operário,
Hammern, Boêmia, com mulher Theresia (37), filhos Carl (4), Franz (2), católicos. (J e L)
ROHRBACHER, Georg: 40 anos, operário,
Hammern, Boêmia, com mulher Rosalie (41), filhos Clara (13), Anna (11), Rosalie (6), Georg (3), católicos. (J e L)
RÖHRL, Michael: 32 anos, operário, Schwarzenberg, Baviera, com mulher Maria (30), filhos Michael (4), Josef (2), Catharina ( ¾ ), católicos. (J e L)
RÖHRL, Johann: 30 anos, operário, Schwarzenberg, Boêmia, solteiro, católico. (J e L)
RÜCKL, Josef: 52 anos, operário,
Hammern, Boêmia, viúvo, com filho Wenzel (18), católicos. (J e L)
SCHAFFHAUSEN, Franz: 31 anos, operário,
Eisenstein, Boêmia, com mulher Rosalie (24), católicos. (J e L)
SCHIER, Anton: 27 anos, operário,
Marienberg, Boêmia, com mulher Johanna (35), enteadas Antonie (17), Albertine (12) Ringmuth, católicos. (J e L)
SCHREIER, Josef: V. LOHREIER.
SCHRÖDER, Josef: 26 anos, operário, Eisenstrasse, Boêmia, com mulher Theresia (27), filho Ignatz (3), católicos. (J e L)
SCHULZ, Stephan: ver LINKE, Wilh.
SEIDL, Andreas: 69 anos, lavrador,
Glashütte, Boêmia, com mulher Barbara (67), filhos Andreas (25), Sophie (10), católicos. (J e L)

SEIDL, Johann: 44 anos, operário, Glashütte, Boêmia, com mulher Barbara (44), filhos Philomena (10 ¼ ), Josef (8), Barbara (3), católicos. (J e L)
SIMM, Anton: 24 anos, lavrador,
Marienberg, Boêmia, solteiro, católico. (J e L)
STASCHECK, Franz: 42 anos, operário,
Flecken, Boêmia, com mulher Maria (35), filhos Franz (14), Anna (9), Alois (8), Maria (5), Josefa ( ¾ ), católicos. (J e L)
STIEGLER, Jacob: 33 anos, lavrador,
Hammern, Boêmia, com mulher Anna (34), filhos Theresia (17), Josef (9), Theresia (6), Jacob (4 ½ ), Maria (2), Engelbert (2 meses), católicos. (J e L)
STOEBERL, Karl: 28 anos, lavrador,
Eisenstein, Boêmia, com mulher Franzisca (20), filhos Ludwig ( ¾ ), irmão Franz (16), católicos. (J e L)
STOEBERN ou STÜBER, Anna: 43 anos,
Hammern, Boêmia, casada, com filho Ignatz (6), católicos. (J e L)
STÜBER: Anton: 24 anos, operário,
Flecken, Boêmia, católicos. (J e L)
URBANITZ, Joseph: 27 anos, operário,
Marienberg, Boêmia, com mulher Pauline (22), filhos Joseph (4), Bertha ( ½ ), e irmã ? Maria Urbanitz (16), católicos. (J e L)
VOSS, J.C.C.: 37 anos, doutor em filosofia, Prutz, Holstein, solteiro, luterano; 1ª classe. (J e L)
WEISS, Karl: 43 anos, lavrador,
Glashütte, Boêmia, com mulher Barbara (38), filhos Maria (14), Wolfgang (13), Barbara (8), Franzisca (6), Carl (4), católicos. (J e L)
WOSTROWA, Jacob: 25 anos, lavrador,
Glashütte, Boêmia, com mulher Maria (22), filho Franz ( ¼ ), católicos. (J e L)
ZIPPERER, Anna: 19 anos,
Hammern, Boêmia, solteira, católica. (J e L)


Hamburgo, 15 de abril de 1876.
Ass.: C.A. Mathei.
Visto no Consulado Geral do Brazil, Hamburgo 15 de abril de 1876.
Ass.: Pelo Consul Geral o Chanceller ..... (ilegível).
 

Navio: SANTOS
Capitão: Heidorn
Consignatário: R.O.Lobedanz
Saída de Hamburgo: 19/07/1877
Chegada em São Francisco: 19 ou 20/08/1877
Destino: São Francisco
Passageiros a bordo: 153 J e L
Nascimentos a bordo: - Falecimentos a bordo: 01
Observação: Todos os passageiros viajaram na 3ª classe.

 

BACHAL, Andreas: 34 anos, lavrador, Eisenstrasse, Boêmia, com mulher Catharina (29), filho Josef (1 mês), católico. (J e L)
BAIERL, Josef: 43 anos, lavrador, Eisenstrasse, Boêmia, com mulher Anna (28), filhos Josef (7), Leopold (3), Anna (9), Rosine ( ¾ ), católicos. (J e L)
BROZKA, Catharina: 46 anos, Eisenstrasse, Boêmia, solteira, com mãe Anna (70), viúva, católicas. (J e L)
BUCHINGER, Georg: 24 anos, lavrador, Hammern, Boêmia, com mãe Maria (58), viúva, católicos. (J e L)
DORNER, Anna: 60 anos, Hammern, Boêmia, viúva, com filhas Franziska (25), Clara (23), solteiras, católicas. (J e L)
DUMS, Georg:37 anos, lavrador, Hammern, Boêmia, com mulher Maria (29), filhos Barbara (3), Ludwig ( ¾ ), mãe Barbara (63), viúva, católicos. (J e L)
FÜRST, Anton: 22 anos, lavrador, Eisenstrasse, Boêmia, solteiro, com mãe Anna (55), viúva, católicos. (J e L)
FISCHER, Daniel: 30 anos, lavrador, Johannisberg, Boêmia, com mulher Caroline (35), filho Albert (1), católicos. (J e L)
GREGOR, Stephan: 49 anos, lavrador, Eisenstrasse, Boêmia, com mulher Marie (42), filho Carl (3), católicos. (J e L)
GRUBER, Carl: 29 anos, lavrador, Grünbergerhütte, Boêmia, com mulher Marie (29), filhos Bertha (5), Franz (4), Liavina (1 mês), católicos. (J e L)
GRUBER, Franz: 47 anos, lavrador,
Chinitz Tettau, Boêmia, com mulher Anna (47), filhos Carl (19), Maria (8), Theresia (7), Eduard (6), católicos. (J e L)
HOFFMANN, Johann: 55 anos, lavrador,
Stadtler, Boêmia, com mulher Theresia (49), filhos Wenzl (21), Matthias (18), Amalie (14), católicos. (J e L)
HOFFMANN, Reinhold: 23 anos, operário, Maxdorf, Boêmia, com mulher Emilie (27), filhos Edmund (3), Rosa (1 ½ ), católicos. (J e L)
KNICKEL, Johann: 35 anos, lavrador,
Chinitz Tettau, Boêmia, com mulher Maria (35), filho Emanuel (3), católicos. (J e L)
KOHLHOFER, Franz: 23 anos, lavrador, Hammern, Boêmia, solteiro, católico. (J e L)
KUCHLER, Josef: 51 anos, lavrador, Eisenstrasse, Boêmia, com mulher Phylonia (34), filha Maria (9), católicos. (J e L)
MAURER, Franzisca: 58 anos,
St. Katarina, Boêmia, viúva, com filhos Johann (18), Josef (16), católicos. (J e L)
MÜLLER, Johann: 27 anos, lavrador,
Stadtler, Boêmia, com mulher Pauline (24), filhos Carl (2), Bertha (2 meses), católicos. (J e L)
NEUMANN, Franz Ed.: 18 anos, operário, Friedland, Boêmia, solteiro, católicos. (J e L)
OBERHOFER, Josef: 29 anos, lavrador, Hammern, Boêmia, com mulher Caroline (29), católicos. (J e L)
PAUCKNER, Ferdinand: 33 anos, lavrador,
Rehberg, Boêmia, solteiro, católicos. (J e L)
PSCHEIDT, Carl: 19 anos, operário, Hammern, Boêmia, solteiro, católicos. (J e L)
RAAB, Johann: 44 anos, lavrador,
Rehberg, Boêmia, com mulher Barbara (33), filhos Caroline (9), Anna (4), católicos. (J e L)
RANK, Josef: 28 anos, lavrador,
Rotenbaum, Boêmia, com mulher Barbara (24), filho (?) Anton (19), católicos. (J e L)
RANK, Georg: 26 anos, lavrador,
St. Katarina, Boêmia, com mulher Franzisca (26), filha Maria (2), Franzisca ( ½ ), católicos. (J e L)
RÜCKL, Josef: 23 anos, alfaiate,
Hammern, Boêmia, solteiro, católicos. (J e L)
SCHIESSL, Josef: 36 anos, lavrador,
Stadtler, Boêmia, com mulher Anna (36), filhos Johann (6), Albertine (2), católicos. (J e L)
SCHMIDT, Friedrich: 40 anos, carpinteiro, (cidade não consta), (nem estado civil), Boêmia, católico. (J e L)
SCHMIDT, Wilhelm: 38 anos, operário, (cidade não consta), (nem estado civil), Boêmia, católico. (J e L)
SCHREINER, Lorenz: 49 anos, lavrador,
Hammern, Boêmia, com mulher Anna (44 J) (50 L), filhos Josef (18), Johann (15), Alois (13), Carl (9), católicos. (J e L)
SCHRÖDER, Georg: 37 anos, lavrador, Eisenstrass, Boêmia, com mulher Therese (38), filhos Jacob (12), Monika (9), Georg (7), Theresia (5), Josef (3), Franziska ( ½ ), católicos. (J e L)
SIMM, Franz: 28 anos, sapateiro, Albrechtsdorf, Boêmia, solteiro, católico. (J e L)
STAFFEN, Josef: 34 anos, lavrador, Morchenstern, Boêmia, com mulher Amalie (27), filhos Emma (6), Josef (1), com mãe Beate (68), viúva, irmãos Anton (28), Josef (24), católicos. (J e L)
STIGELMEIER ou STIEGELMEYER, Franz: 29 anos, lavrador, Lichtenegg, Boêmia, com mulher Barbara (25), filhos Ferdinand (6), Maria (4), Bertha ( ½ ), católicos. (J e L)
STÖBERL, Josef: 34 anos, lavrador,
Hammern, Boêmia, com mulher Anna (28), católicos. (J e L)
STÖBERL, Laurenz: 70 anos, lavrador,
Hammern, Boêmia, com mulher Barbara (67), filhos Anna (28), Friedrich (6), Wenzel (27), com mulher Francisca (32), católicos. (J e L)
STÖBERL, Josef: 34 anos, lavrador,
Hammern, Boêmia, com mulher Maria (39), filha Catharina (2), católicos. (J e L)
STRÜBER ou STÜIBER, Carl: 33 anos, lavrador,
St. Katharina, Boêmia, com mulher Theresia (36), filhos Josef (19), Carl (17), Theresia (9), Anna (4), Maria ( ½ ), com mãe Theresia (60), viúva, com irmãs Catharina (36), Maria (22), Barbara (12), Franzisca (11), católicos. (J e L)
UHLICH, Wenzel: 31 anos, lavrador,
Stadtler, Boêmia, com mulher Maria (30), filhos Georg (3), Bertha (1 mês) † a bordo, católicos. (J e L)
UHLMANN, Martin: 65 anos, lavrador,
Stadtler, Boêmia, com mulher Magdalena (60), filhos Johann (37), Wenzel (25), Agnes (25), Franz (20), solteiros, católicos. (J e L)
WOLF ou WOLFF, Adolf: 20 anos, lavrador, Stadtler, Boêmia, com mulher Maria (19), filha Maria ( ½ ), católicos. (J e L)
ZIERHUT, Magdalena: 41 anos,
Neuern, Boêmia, viúva, com filhos Franz (12), Wenzel (9 ½ ), Josef (8), católicos. (J e L)

Brazilské dětičky nesoucí příjmení hamerského králováckého rodu Pscheidt

 


Navio: BAHIA
Capitão: Kiev
Consignatário: R. O. Lobedanz
Saída de Hamburgo: 19/09/
1877
Chegada em São Francisco: 21/10/1877
Destino: Dona Francisca
Passageiros a bordo: 114 J e L
Nascimentos a bordo: - Falecimentos a bordo: -

........
HILLEBRAND, Josef: 36 anos, marceneiro,
Tannwald, Boêmia, com mulher Franzisca (29), filho Julius (1 ½ ), católicos. (J e L)
KLAMATSCH, Anton: 40 anos, lavrador, Pelkowitz, Boêmia, com mulher Agathe (27), filhos Caroline (9), Josef (5), Franzisca (5), Anna ( ¾ ), católicos. (J e L)
KLEIN, Wilhelm: 38 anos, lavrador, Magdeburg, Saxônia, solteiro, luterano. (J e L)
KOLLROSS, Thomas: 47 anos, operário, Hammern, Boêmia, com mulher Anna (40), filhos Maria (9), Magretha (6), Catharina (4), católicos. (J e L)
KOLLROSS, Georg: 40 anos, operário, Hammern, Boêmia, com mulher Catharine (34), filhos Anna (4), Catharine ( ¾ ), católicos. (J e L)
KREPLIN, Heinrich: 43 anos, engenheiro, Anelam, Prússia, solteiro, luterano, 1ª classe.
(J e L)
LINZMEYER, Karl: 28 anos, operário, Hammern, Boêmia, com mulher Maria (31), filha Anna ( ½ ), católicos. (J e L)
LINZMEYER, Andreas: 60 anos, operário, Hammern, Boêmia, viúvo, com filhos Jacob (29), Clara (24), Therese (22), Anna (21), Ferdinand (16), católicos. (J e L)
MELICH, Wilhelm: 24 anos, operário, Morchenstern, Boêmia, solteiro, católico. (J e L)
Atd...